Методология за обучители на наставници в дуалното обучение

Брошурата е издадена от Фондация за модерно образование.

Методологията очертава основни тематични модули за обучение на обучители на наставници в дуалното обучение. Методологията отразява опитът на България, Северна Македония, Литва и Испания, както и добри практики от швейцарската система на дуално обучение.

Брошурата не се продава и е свободна за ползване онлайн (вж. по-долу).

Описание