Както всяко едно нещо в модерния свят, така и печатарският бизнес се промени след навлизането си в дигиталната ера. Истината е, че промяната не е толкова осезателна, както това се случи в някои други индустрии. Това е така, защото традиционният печат успя да запази голяма част от територията си. Пазарни изисквания за все по-кратките срокове за изпълнение, печат с променливи данни, вариации и персонализации и масовото навлизане на услуги като print-on-demand (печат-при-поискване) доведоха до появата на висококачествени дигитални печатни машини. Това откри съвсем нови възможности и даде тласък на технологичен прогрес в печатния бизнес. Така постепенно се появи и въпросът: Дали наистина модерният дигитален печат е по-добро решение от традиционния механичен такъв? Отговорът е твърдо не и в тази статия ще ви обясним защо това е така.

Разликата между дигиталния и офсетовия печат е в начинът, по който изображенията и текстът се трансферират върху медиата (хартията). Двата метода дават на практика различни резултати на различна цена.

 • Офсетов печат: Офсетовият печат използва по една пластина за всеки от четирите CMYK цвята. Това, което искаме да отпечатаме се притиска към офсетовата пластина, която след това се експонира, проявява се и се премахват елементите, които не се печатат. Готовата вече печатна форма се закрепва върху печатния цилиндър на машината, който се намастилява, след което мастилото се предава на гумиран цилиндър. Печатът се нарича офсетов, защото мастилото не се пренася директно от пластините върху медиата. Зоните на пластината, които съставят печатната повърхност се намастиляват, докато другите получават воден филм, който ги предпазва от намастиляване. Гумираният цилиндър отпечатва желания образ върху медиата с натиска осигурен от т.нар. натисков цилиндър.
 • Дигитален печат: Дигиталната технология елиминира нуждата от офсетови пластини и гумирани цилиндри. Вместо това, изображението, което искаме да отпечатаме, директно се отпечатва върху медиата като се използват течни мастила или тонер. На практика това е по-мащабната, индустриална версия, на домашния или офис мастилено-струнен и лазерен печат. Дигиталния печат използва 4 електростатични вала за прилагане на четирите цвята върху хартията. Валовете използват електростатичен заряд, който привлича тонера или мастилото. Нанесено върху хартията, то се поема от нея, като се преминава през процес на високо температурна обработка.

Офсетов печат

Предимства на офсетовия печат

 • Възможно най-високо качество на отпечатаното изображение: При офсетовия печат имаме много по-голяма прецизност по отношение на цветовете, което означава по-коректното им и балансирано представяне върху проекта. Офсетовият печат може да използва специално създадени цветове, включително Pantone цветове, така че всеки цвят да е максимално точен. Процесът осигурява чист текст и изображения без линии и петна.
 • По-голям тираж, по-добра цена: Разходите за подготовка на офсетов печатен проект са по-високи в сравнение с тези за дигитална поръчка. Това е така, защото пластините трябва да се подготвят (поставяне на това което искаме да отпечатаме върху пластината и нейното експонирането), след което да се вкарат в системата, която трябва да се настрои по отношение на намастиляването на пластините и валовете. Целият този процес изисква време и средства. Когато вече всичко е подготвено и настроено, офсетовият печат на всяко едно копие струва по-малко отколкото, ако е използван дигитален печат, където цената е една и съща от първия до последния екземпляр. Тази ефективност след първоначалната подготовка и настройки означава, че офсетовият печат логично е по-добрият избор за дълги тиражи. Като добавим и високото качество на на цвета, получаваме отлични резултат срещу парите си за пълноцветен печат в големи обеми. И мастилото и всеки лист хартия са икономически по-изгодни в сравнение с дигиталните машини. Всяко копие на 300 за цветен печат и над 500 за черно бял ще направи инвестицията ви в офсетов печат много по-изгодна икономически.
 • По-висока скорост: Офсетовият печат може да достигне скорост на печат до 10 пъти по-висока от тази при дигиталния. За разлика от тонерите при дигиталните печатни машини, офсетовите използват мастила, които трябва да изсъхнат преди процесите на рязане, сгъване и подвързване. Това означава, че малките тиражи могат да изискват повече време в сравнение с дигиталната алтернатива. (Прочетете статията ни за HUV-технологията и ще разберете как Pulsio Print може да ускори този процес и да го направи още по-ефективен) За големи печатни проекти скоростта на процеса след първоначалната настройка дава максимално ефективни резултати.

Недостатъци на офсетовия печат

 • Технологично „капризен“: Офсетовият печат е технологично по-взискателен от дигиталния и има нужда от по-прецизен контрол на зададените в началото параметри. Дизайнерът трябва да подготви оригиналните файлове с направено коректно цветоотделяне, необходимо е разбиране на всички процеси и етапи при този вид печат, обикновено има и повече работа за предпечатния отдел.
 • Изисква повече време: Времето за изпълнение често е по-дълго, тъй като буквално времето за печат на машината трябва да бъде предварително заявено, а и подготовката на пластините, както вече споменахме, изисква технологично време. Проверката на сертифицираните проби за цвят, дизайн, страниране и прецизност на текста става важна част от процеса на изпълнение на поръчката, отнема много повече време при офсетов печат в сравнение с дигиталния.
 • Висока цена за късите тиражи: Няма лесен начин как да се поправи грешка, веднъж след като пластините са подготвени за работа. Ако някои забележи печатна или друг тип грешка след този етап, целият този скъп и времеемък процес трябва да бъде стартиран от самото начало.

Проекти, които са по-подходящи за офсет

 • Проекти с тиражи над 300 копия.
 • Проекти, при които се изисква по-висококачествен цветен печат.
 • Проекти, в които са използвани Pantone цветове.
 • Книги и каталози, които изискват специални и дизайнерски хартии.
 • Проекти с елементи, в които рязане и специфично книговезане (подвързване).
 • Списания и многотиражирани вестници.
 • Големи кампании за директна поща без изискване за променлив печат.

Дигитален печат

Предимства на дигиталния печат

 • Чудесно решение за малки тиражи: Дигиталният печат позволява печат на по-малки тиражи на по-изгодни цени в сравнение с офсетовия. Оттук следва и по-голям контрол върху количества и срокове. Това е много полезно в условията на непрекъснато променяща се пазарна среда. За разлика от офсетовия дигиталният печат може да печата едно копие – лист или книга – с минимално настройване на системата. За разлика от мастилата при офсетовия печат дигиталният печат дава резултат, при който всяка страница е с изсъхнало мастило и готова за подвързване.
 • Персонализиране: Печатът на променливи данни, като кампании свързани с директна поща, при които всяко име и адрес са различни всеки път, не може да бъде направен с офсетов печат. Единственият начин това да се случи е посредством дигитален печат. Печатът на променливи данни включва персонализирани изображения, текст и графики: със съвременните компютърни технологии, опциите на практика са безкрайни. Можете да отпечатате няколко тиража за една и също музикално турне, като само смените датата и локацията.Много по-бързата настройка преди печат прави дигиталният печат много по-гъвкав в сравнение с инертността на офсетовия. Ако трябва да промените нещо в последния момент, това може да се случи именно, ако се печата дигитално.
 • Всяко копие е идентично: Традиционният печат може да доведе до известни вариации от копие до копие в резултат на баланса между мастило и вода по време на печат. Дигиталната технология премахва възможността за поява на вариации, които да са от механично естество.
 • Оптималност: При дигиталния печат имаме по-оптимално използване на ресурсите, по-малко макулатури и загуби, и по-малко вариации на цветовете, защото не се налага да се балансират мастилата и водата по време на печат.

Недостатъци на дигиталния печат

 • Цената все още е проблем: При високите тиражи цените на дигиталния печат стават абсолютно неконкурентоспособни на фона на предлаганите от офсетовия.
 • Цветовете нe могат да бъдат като офсетовите: При дигитален печат няма как пълноценно да се възползвате от света на Pantone цветовете. Възможна е само симулация на желан Pantone цвят. И като цяло за този печат е невъзможно да постигне качеството на цвета, което се постига с офсета. Друг недостатък е, че мастилото, което използват дигиталните печатни машини, не се абсорбира напълно от хартията. Това може да доведе до несъвършенства/пукнатини в цветовете близо до сгъвките.
 • По-ограничен избор на хартии: Изборът на хартии при дигиталния печат е далеч по-ограничен и като вид, и като формат.
 • Ограничени са възможностите и когато става дума за довършителни работи – много по-малък избор за прилагане на стандартни покрития и специални ефекти.

Проекти, които са по-подходящи за дигитален печат

 • Проекти с малки тиражи.
 • Плакати и флаери.
 • Проекти, изискващи променливи данни като бързи директни мейл кампании.
 • Проекти с кратки срокове за изпълнение.
 • Печат-до-поискване (print-on-demand).
 • Проекти, в които цветовете на са от съществено значение.

За повече информация и допълнителна консултация се свържете с нас!