Онлайн магазин

Много автори продават чрез собствени платформи или страници в социалните мрежи, но ние можем да Ви предложим разпространение на книгата Ви чрез нашия онлайн магазин.

Съхранение в наш склад

Ако желаете, можете да съхранявате книгите си в наш склад, откъдето да координираме доставките до клиенти и да водим отчетност за продажбите.

Контакт с разпространители

На разположение сме и да Ви направим контакт с големи книгоразпространители, които са част от нашата партньорска мрежа.