Дълбоки знаци от премълчаната летопис

Първо издание. Български език.
© Автор: Иван Момчев
Художник на корицата: Цвета Богданова
Предпечатна подготовка и печат: Смарт Импрес ЕООД
Издател: Смарт Импрес ЕООД
ISBN: 978-619-92730-0-5
Варна, 2024 г.

Описание

Иван Момчев е режисьор, писател, съучастник във възстановяването и член-наблюдател на разтурената от комунистическата власт и подменена с БАН през 1947 г. Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ). Автор е на филмови сценарии, както и на романа „Борис“.

Работил е в Министерството на културата – Главна дирекция „Музика“, в тогавашните дирекции „Забавно изкуство“ и „Специални програми“. Бил е организатор и комендант на Националния преглед на вариететните артисти и на национални прегледи на оркестрите за народна музика, в т.ч. и на най-известния – в гр. Стамболово.

Иван Момчев е активен съучредител и организатор на Първия велик събор на българите по света, проведен на 1-3 ноември 2008 г. във Варна, когато е избран за главен секретар на Световния парламент на българите.

През 2015 г. публикува книгата „Изкуплението. Българите до IX в. Духовна матрица и произход“, която е посветена на хилядолетното развитие на българските език, вяра и духовност – до приемането на официалното източно-римско християнство, през IX век. Той е привърженик на схващането за ранното християнизиране на трако-българското население по нашите земи. Особено ценни са изследванията му за връзките между езика и вярата на древните българи и нишката, която ги свързва със съвременността.

През 2019 г. излиза книгата му „Богу мили или не. Българската ерес и историческата орис“.

И настоящата негова нова книга е с внимателно подбрани акценти от българската история и очертава трилогия. Заедно с „Изкуплението“ и „Богу мили или не“, и в „Дълбоки знаци от премълчаваната летопис“ Момчев се позовава на Херодот, че „историята е разказ“. Като само добавя, че тя действително е разказ, обаче с поуките на човечеството. Иначе е празно занимание.

***

Първо издание. Български език.
© Автор: Иван Момчев
Художник на корицата: Цвета Богданова
Предпечатна подготовка и печат: Смарт Импрес ЕООД
Издател: Смарт Импрес ЕООД
ISBN: 978-619-92730-0-5
Варна, 2024 г.