Изборът между книга с мека корица и твърда корица не винаги е лесен. Той зависи от:

Бюджета: Със сигурност книгата с твърда корица изисква по-висок бюджет. Когато тялото е с малко страници, цената за производство на корица може да бъде по-висока от тази на тялото.

Съдържанието: Има произведения, които изискват и заслужават твърда корица. Когато се отнася за художествени произведения тип албуми, твърдата корица е добавена стойност, от която не можете да се лишите.

Читателите: Според това за каква употреба и аудитория са предвидени за книгите, нейната солидност е от голямо значение. Така например при детска книжка, за която е сигурно, че ще бъде разгръщана многократно от любопитни детски ръце, твърдата корица е по-подходящ избор. Той ще удължи живота на книгата.

Търговска стратегия: Всички допълнителни екстри за едно печатно произведение са възможни при избор на твърда корица. Видимостта и разпознаваемостта на продукта е от съществено значение в наши дни, а книгата с твърда корица задължително се откроява.

За повече информация и допълнителна консултация се свържете с нас!