Както всяко едно нещо в модерния свят, така и печатарският бизнес се промени след навлизането си […]
Изборът между книга с мека корица и твърда корица не винаги е лесен. Той зависи от: […]
Най-голямата стойност на романа е в неговия текст. Ето защо отпечатването му се извършва предимно с […]
В сферата на книгоиздаването и въобще при печатните изделия има два вида формати, които определят размера […]